Publicerad den 2 kommentarer

MYTER AVSLÖJADE OM DEKARBOLYXERING

Den Ultimata Guiden till Dekarboxylering av Cannabis

Introduktion

Dekarboxylering är en så viktig och ändå missförstådd process när det kommer till cannabisbruk. Årtionden av förbud har lett till spridning av ofullständig, felaktig eller helt enkelt bara orättvis information, inte bara till nackdel för patienter, utan för cannabisrörelsen som helhet.

För att belysa ämnet och ersätta myter med fakta har vi sammanställt den här guiden, som bara innehåller en liten del av vår forskning, för att bemöta de vanligaste myterna om dekarboxylering.

Vi åtog oss att göra det här personligen, och helt och hållet för patienternas skull. Hur kan vi öka åtkomsten och acceptansen av cannabis för hälsa och välbefinnande när själva den grundläggande faktan omges av mystik och skrönor?

Så vi bestämde oss för: inte några fler myter – enbart fakta. Och en vägledning till bättre och mer effektiv användning av cannabis.

Hälsningar Green Movement

Vad är dekarboxylering?

Naturliga cannabinoider i cannabisväxten är sura. För att kunna fästa vid receptorerna i vår kropp och få önskad effekt måste de dekarboxyleras, vilket innebär att den sura molekylen måste avlägsnas eller just ”dekarboxyleras”

Dekarboxylering är en funktion av tid, temperatur och atmosfär. Men det är inte så enkelt att man bara kan lägga en blomma (bud) i ugnen, grillugnen, kokgrytan eller ens tända eld på den. Att aktivera den helt och hållet utan att förstöra värdefulla cannabinoider är en vetenskaplig syssla som kräver precision. Om det görs rätt får patienterna ut så mycket mer av cannabisen och ges oändligt många sätt att använda den på. Det var just därför vi har valt att köpa in en dekarboxylator till shoppen (går att köpa från 1 december 2019). Enligt de forskningssrön som finns och gör denna apparat en komplicerad process enkel, diskret och tillförlitlig.

Vi insåg dock ganska snabbt att många års felinformation hade lett till att patienter kände sig konfunderade vad gällde dekarboxylering och hur man rent allmänt ska förhålla sig till cannabis. Så för att sprida lite ljus över de här processerna och göra även dessa delar enklare har vi sammanställt svaren till några av de vanligaste frågorna vi träffat på.

Myt #1 Färska och torkade cannabis blommor måste behandlas olika när det gäller dekarboxylering.

Den här myten hör man i olika former. Oftast hör man att ”färska och torkade blommor dekarboxyleras olika snabbt” och ”färska blommor inte kan dekarboxyleras – man måste avlägsna fukten”, och ibland är det riktigt tokigt som ”att när man torkar blommorna dekarboxyleras det automatiskt, så varför måste jag göra något mer efter det?”

Allt detta är myter.
Färska cannabis blommor kan enkelt dekarboxyleras under rätt förhållanden, det är i själva verket ett bra sätt att bevara terpenerna i slutprodukten (jämför med doften från färska respektive torkade blommor). Att dekarboxylera färska blommor tar lika lång tid som att dekarboxylera torkade blommor i en kontrollerad miljö. Och (viktigast av allt!) rätt torkade blommor har inte dekarboxylerats som en följd av torknings- och kureringsprocessen.

I exemplen ovan av torkad och härdad cannabisblomma, observera att riktig kurering aldrig leder till någon påtaglig dekarboxylering.

Man kunde se högst 1% THC, i genomsnitt 0-6% av totalt dekarboxylerad THC.

Bara när cannabisen har förvarats felaktigt och utsatts för överdrivet mycket ljus och värme har man sett något mer dekarboxylering och/eller försämring, och inte ens under sådana extrema omständigheter är dekarboxyleringen ens i närheten av fullständig.

Fakta: Alla cannabis blommor, färska eller torkade, måste dekarboxyleras för att bli aktiva och biotillgängliga. Dekarboxylering av färska och torkade blommor görs på samma sätt.

Myt #2 Det är omöjligt att dekarboxylera över 70% för att inte förstöra THC.

Den här myten kommer från de mest spridda och felaktiga påhitt och härrör från den här ofta omnämnda men helt oanvändbara diagrammet (se bilden nedan).

Människor på internet har länge ansett den här kurvan som något heligt. En snabb genomgång visar dock varför den inte är någon tillförlitlig källa.

För det första gäller den dekarboxylering av ett hexanextrakt i en öppen behållare på en varm platta. Och ja, med det här materialet och under de här omständigheterna kan man inte dekarboxylera fullständigt utan att förstöra THC.

Fakta: Vi vet bättre än att förlita oss på en oanvändbar kurva från början av 90-talet. Och vi vet att det är möjligt att dekarboxylera fullständigt utan någon försämring. Läs vidare.

Myt #3 Man kan enkelt dekarboxylera hemma i sitt eget kök.

Patienter har det tufft. När de vill börja med cannabis möter de vitt skilda åsikter om hur man bäst dekarboxylerar och långa detaljerade anvisningar om hur man får det att bli rätt. Låter det bekant?

  • Koka under 3 timmar. Eller vänta, är det 12 timmar det ska koka?
  • Fastspänd tryckkokare
  • Håll koll på ugnen med hjälp av lasertermometer

Alltså, hur undgår en patient att bli helt förvirrad? I slutändan är det inte någon av de här metoderna som fungerar för att patienten tryggt ska få ut det mesta av sin cannabis, och det är viktigt att förstå varför.

Kokgryta alias Vattenbadsmetoden
En av de mest populära metoderna, tanken med att använda sig av kokgryta/vattenbadsmetoden är att vatten kokar vid en jämn temperatur (100 °C) och att det därmed blir lättare att kontrollera än i en ugns skiftande temperatur. Tyvärr är temperaturen för kokande vatten inte tillräcklig för att uppnå effektiv och fullständig dekarboxylering.

Dekarboxylering vid den här temperaturen går långsamt, och eftersom dekarboxylering inte är någon linjär process (för att ”svansen” av THCA tar längre tid att omvandla) börjar man se en försämring på grund av att den utsatts för värme under överdrivet lång tid.

Kokgryta alias Vattenbadsmetoden

Dekarboxylering i Ugnen
Ugnar är inte gjorda för att hålla den exakta och precisa värme som i ett labb, och inne i ugnen kan temperaturen variera med i genomsnitt 10 grader i olika riktningar.

För en såpass känslig process som dekarboxylering kan dessa variationer leda till att cannabisen antingen blir bränd eller att den inte aktiveras fullt ut. Oavsett vilket, är det slöseri med värdefulla pengar och mediciner.

Dekarboxylering i Ugnen

Dekarboxylering i Grillugn
I likhet med ugnen saknar grillugnen exakt uppmätt temperatur och detta tillsammans med driften och placeringen av värmeelement kan lätt förstöra blommorna eller inte dekarboxylera blommorna fullt ut, och därmed kan man inte förlita sig på några bra resultat med en grillugn.

Dekarboxylering i Grillugn

För att hitta den maximala teoretiska mängden THC i ett prov, lägg till mängden THC som finns i provet till mängden THC som kan skapas från THCa med formeln:
Max THC = THC + THCa * 0.877

Dekarboxylering med Nova
Nova är utrustad med avancerad logik, dubbel sensorteknik och högteknologisk termisk filt och använder preciserade värmecykler för att uppnå fullständig dekarboxylering utan förluster.

Dekarboxylering med Nova

Fakta: Köksapparater saknar tillräcklig utrustning för att skapa de omständigheter som behövs för fullständig, tillförlitlig dekarbolyxering, så vi utvecklade den här som har det.

Myt #4 Dekarboxylering av koncentrat är annorlunda än dekarboxylering av blommor ELLER så kan man bara dekarboxylera koncentrat genom att se hur koldioxid-bubblorna förångas.

Koncentrat som har framställts professionellt, extraherats och renats under rätt omständigheter har inte dekarboxylerats och behöver aktiveras före intag eller utvärtes bruk. Den tid och temperatur som är bäst för dekarboxylering av blommor gäller även för koncentrat. Som framgår nedan kan BHO-extrakt bli aningen mer koncentrerade under dekarboxylering, troligtvis på grund av avdunstning från resterande lösning och fukt.

I likhet med cannabisblommor som torkats och lagrats korrekt, har koncentrat som tillretts och renats korrekt genomgått liten eller ingen dekarboxylering, mindre än 5% av total dekarboxylerad THC.

Koncentrat tex BHO

Fakta: Dekarboxylering av koncentrat fungerar enligt samma framtagna metod som dekarboxylering av blommor.

Myt #5 Cannabis måste malas innan den dekarboxyleras.

Vår förslag är faktiskt att du inte gör det. Den här myten uppstod i ett försök att uppnå jämnare värme och söka övervinna temperaturskillnader när man använde ugnen för dekarboxylering. Vid mer exakt dekarboxylering kan man lämna trekomerna ifred och behöver inte mala dem. Novas termiska cykler genomsyrar knoppen jämnt och med intakta knoppar ges fler användningsalternativ efter dekarboxyleringen och kan öka materialets hållbarhet. Alla tester som gjorts med Nova har varit med icke-malet material.

Fakta: Man behöver inte mala cannabis innan den dekar-boxyleras på ett exakt vis, och när trikonerna förblir intakta kan lagringstiden förlängas.

Myt #6 Fetter och alkohol krävs vid beredning av cannabis.

Det råder ingen tvekan om att alkohol och fetter under vissa omständigheter kan underlätta vid beredning och användning av cannabis, och vi kommer snart till det. Men först, det finns en tendens att överdriva betydelsen av alkohol- och fettextraktion så att patienter helt i onödan tillbringar timmar, dagar och till och med veckor med att tillreda sin medicin. Det är lätt att förstå var den här myten härrör från, eftersom den grundar sig på forskning men ofta med felaktig tillämpning.

Det stämmer att cannabis är fett- och alkohollöslig men inte vattenlöslig, vilket innebär att THC inte kan bindas till ett vatten-baserat ämne på samma sätt som det kan med fetter och oljor.

fett och alkohol

På något sätt har det setts som självklart att patienter måste extrahera till smör eller oljor eller att använda något alkohollösligt ämne. Olyckligtvis för patienternas del är de här processerna komplicerade, tidskrävande och i slutänden felaktiga. Det är mycket enklare för patienterna att enbart aktivera blommor eller kief och använda direkt.

Det går att komma förbi krångligheter och förhindra slöseri, och samtidigt dra nytta av hela plantans terapeutiska föredelar. Direkaktivering och avkok ger så många fler alternativ till hur cannabis kan användas, och det gör att patienterna snabbt kan tillreda för att använda på huden, lägga under tungan eller äta. Den omedelbara ersättningen för flera timmars extraktion: ta en dos dekarboxylerad blomma eller kief och blanda med 1/2 matsked fett som t.ex. kokosolja och använd sedan. Byt ut mot smör om du föredrar det.

Syftet med fettet när det blandas med de aktiva cannabinoiderna är att det ska underlätta upptaget vid matsmältningen eller genom huden, vilket är ett perfekt användbart sätt att utnyttja fetter när man doserar cannabis.

Något som patienter snabbt upptäcker med exakt dekarboxylering är att det behövs så lite blomma eller kief att direkt avkok är som att strö peppar vid en entré eller att lägga vitaminpulver i en smoothie. Patienter som vill ha smör eller olja för smakens skull behöver bara snabbt extrahera efter dekarboxyleringen för att göra det så enkelt och verkningsfullt som möjligt.

Fakta: Fetter och alkohol behövs inte för att dekarboxylera eller använda cannabis, men det kan vara användbart att ta ihop med aktiverad cannabis för att underlätta matsmältningen och upptaget.

Den här guiden är början på ett fortsatt samtal kring hur man bäst tillreder cannabis för hälsa och välmående. Ta vara på cannabis som den användbara ört den är. Den kommer förändra ditt liv.

Shanel Lindsay är grundare av Ardent Cannabis och står bakom Nova dekarboxylator, ätliga kapslar och sublinguala wraps. Hon är säker på att patienter och läkare – även de som inte tidigare sett cannabis som ett alternativ – med mer utbildning, forskning och tillförlitlig klinisk data kommer upptäcka att det är en legitim, livskraftig och säker behandling.

Ett särskilt tack till vår testleverantör, MCR Labs, som genomförde HPLC-testerna som beskrivs i den här guiden på sitt ISO-ackrediterade försöksanläggning för cannabis i Firmingham, MA. För åtkomst till testdatan, kontakta shanel@ardentcannabis.com.

Denna text är en översättning från engelska och kommer från www.ardentcannabis.com

Artdent dekarboxyliserings maskin kommer du hitta i shoppen på www.Greenmovement.se 1 dec 2019