Återbetalningspolicy PB Företagsapp i Sverige AB (Greenmovement.se)

Returer och återbetalningspolicy för GreenMovement.se

Vår policy varar 30 dagar. Om 30 dagar har gått sedan ditt köp kan vi tyvärr inte erbjuda dig återbetalning eller utbyte.

Vi har ingen återvändandepolicy och tar tillbaka en produkt inom dessa 30 dagar.
För att vara berättigad till retur måste din vara vara oanvänd och i samma skick som du fick den.
Flera typer av varor är undantagna från att returneras. Förgängliga varor som mat, blommor kan inte returneras. Vi accepterar inte heller produkter som är intima eller sanitära varor.
återbetalning

När din retur har mottagits och inspekterats skickar vi dig ett e-postmeddelande för att meddela dig att vi har fått din returnerade artikel. Vi kommer också att meddela dig om godkännandet eller avslaget på din återbetalning.

Om du är godkänd behandlas din återbetalning och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller den ursprungliga betalningsmetoden inom 30 dagar.
Försenade eller saknade återbetalningar (om tillämpligt)

Om du inte har fått någon återbetalning ännu, kontrollera först ditt bankkonto igen.
Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning officiellt publiceras.

Kontakta din bank. Det finns ofta någon behandlingstid innan en återbetalning publiceras.
Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått din återbetalning ännu, vänligen kontakta oss på info@greenmovement.se

Frakt

Innan du returnerar några produkter, vänligen meddela oss via info@greenmovement.se om vi inte får ditt paket.

För att returnera din produkt ska du skicka din produkt till: info@greenmovement.se
PB Företagsapp i Sverige AB
PostNord Företagscenter Malmö Östergatan
211 25 Malmö Sweden

Du ansvarar för att betala för dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnader återbetalas inte.

Beroende på var du bor kan tiden det tar för din utbytta produkt att nå dig variera.
Om du levererar en vara över 75 $ bör du överväga att använda en spårbar fraktjänst eller köpa fraktförsäkring. Vi garanterar inte att vi får din returnerade artikel.
Eventuella frågor eller problem, vänligen kontakta
Primal Success LTD info@greenmovement.se

Refund Policy PB Företagsapp i Sverige AB (Greenmovement.se)

Returns and Refund Policy for GreenMovement.se

Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

We have a no hassle return policy and will take a product back within those 30 days.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. 

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods.

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within 30 days.

Late or missing refunds

(if applicable)

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@greenmovement.se

Shipping

Before returning any products, please let us know via info@greenmovement.se in case we don’t receive your package.

To return your product, you should mail your product to: info@greenmovement.se

PB Företagsapp i Sverige AB
info@greenmovement.se
46722893763

PostNord Företagscenter Malmö Östergatan

211 25 Malmö Sweden

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over $75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Any questions or concerns, please contact

PB Företagsapp i Sverige AB
info@greenmovement.se
46722893763
PostNord Företagscenter Malmö Östergatan
211 25 Malmö Sweden