Publicerad den Lämna en kommentar

Mirakulöst botemedel mot posttraumatisk stress

Sedan en tid tillbaka har jag arbetat med ett antropologiskt forskningsprojekt om medicinsk cannabis och posttraumatiskt stressyndrom.

Inom ramarna för detta projekt har jag bland annat genomfört långa och ingående etnografiska intervjuer med en man som kom till Sverige i början av 1980-talet, på flykt undan kriget mellan Iran och Irak.

Denna vältaliga och trevliga man beskriver hur han vid ankomsten till Sverige var så svårt traumatiserad av krigets fasor att han mer eller mindre omedelbart fastnade i ett tungt heroinmissbruk, och dessutom snart också var svårt beroende av de olika tunga mediciner vården erbjöd honom för att försöka lindra hans flashbacks, mardrömmar, insomnia, ångest, depressivitet och självmordstankar.

Han berättar vidare hur han sjönk djupare och djupare in i en livsstil som mer än något annat liknade ett långsamt självmord, och det är verkligen en riktig helvetesresa han beskriver.

Till slut, förklarar han, bestod hela livet av tungt drogmissbruk, kriminalitet på heltid och ett ständigt dåligt mående, som enbart kunde lindras med mer heroin.

Och, ska det visa sig, med cannabis.

För med tiden upptäcker min informant att han klarar sig utan alla andra mediciner, inklusive det illegala heroinet, om han bara har tillgång till rätt typ av cannabis.

Denna upptäckt blir början på en förändringsprocess, som idag lett till att han lever ett fullt fungerande liv, har en fungerande relation med sin partner och mår bra i sig själv.

I nuläget tar han varken de mediciner han får utskrivna av sjukvården eller det heroin som han under många år var slav under, utan håller sig helt och hållet till cannabis.

Han konstaterar att det är som om det skulle ha skett ett mirakel. Kanske är det precis rätt sätt att beskriva det på.

Ett mirakel.

När denna tidigare svårt traumatiserade människa håller upp en flaska cannabisolja och deklarerar att ”detta är det enda som verkligen kunnat ge mig lindring, förutom det där livsfarliga jävla heroinet”, och fortsätter med ”cannabis har faktiskt botat mig helt från min depression, plus de andra symptomen, och har dessutom hjälpt mig att bli helt fri från mitt heroinmissbruk”, så är det ett av de mest rörande ögonblick jag varit med om som researcher. Någonsin.

Jag frågar honom vad han tycker om att cannabis är förbjudet enligt svensk lag, och han svarar att lagen naturligtvis måste ändras. Snarast möjligt.

Han menar att alla människor självklart har rätt att använda den fantastiska planta för att må bra, och konstaterar att för honom är cannabis en växt som räddat hans liv.

Utan att ha behövt uppleva något så vidrigt som ett krig kan jag ändå relatera till mannens berättelse. Det är nämligen ingen slump att jag valt att fokusera på just posttraumatisk stress i mitt researchprojekt.

Jag lider själv sedan många år av ett kroniskt posttraumatiskt stressyndrom, med en liknande symptombild som den min informant beskriver, och jag kan skriva under på att det enda som verkligen fungerar för att lindra och bota mina symptom är cannabis.

Idag vet vi att ämnet CBD, som finns naturligt i alla sorters cannabis, på flera olika sätt hjälper den som lider av posttraumatisk stress, bland annat genom att reglera nivåerna av stresshormon, som adrenalin och kortisol, genom att stimulera produktionen av sömnhormon, och genom att motverka depression och svårhanterliga känslor som ilska och hopplöshet.

Detta är biokemiska fakta, som dessutom bekräftas i min mer socialt orienterade forskning, samt av mina egna erfarenheter.

Mot denna bakgrund har jag mycket svårt att säga emot min informant när han menar att lagen borde ändras. Det borde den sannerligen.

Ta hand om er, och stay healthy!

/Michael Mårtensson

Master i socialantropologi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *