Publicerad den Lämna en kommentar

Hur du förhindrar och fixar näringsbrist som cannabisodlare!

Cannabisväxten kräver en varierad och hälsosam kost för att du ska kunna få största möjliga skörd. 

Använd denna guiden för att förhindra näringsbrist och för att fixa det ifall det skulle uppstå. 

Cannabisplantan behöver rätt mängd näringsämnen för att utföra viktiga fysiologiska funktioner. Om dina plantor saknar något. Kommer plantans tillväxt att saktas ner och avkastningen kommer påverkas negativt.

Lyckligtvis är cannabisplantan relativt duktig på att visa vad det är som är fel. 

Om dina plantor skulle råka ut för näringsbrist. Kan du för det mesta se att någonting är fel som tex missfärgningar, bladen hänger, ser vissen ut etc. 

Innan vi går igenom hur du hanterar de problem som kan uppstå vid näringsbrist. Ska du lära dig att skilja på makronäringsämnen och mikronäringsämnen

Makronäringsämnen Vs Mikronäringsämnen

Makronäringsämnen är mineraler som cannabisplantan kräver i stora mängder. 

Makronäringsämnen är:

 • kväve
 • fosfor
 • kalium

Mikronäringsämnen är mineraler och ämnen som krävs i mindre mängder. Men de är lika viktiga för plantans hälsa. 

Mikronäringsämnen är:

 • järn
 • zink
 • svavel
 • bor 
 • och övriga ämnen

Skillnaden mellan mobila och immobila näringsämnen

Att förstå skillnaden mellan mobila och immobila (orörliga) näringsämnen kan hjälpa dig att ställa rätt diagnos på sina plantor. 

Mobila näringsämnen är mineraler som kan transporteras till växtens alla hörn och till de områden som behöver det mest. 

Till exempel kan fosfor som har byggt upp i äldre blad transporteras ut till nyare blad med brist på fosfor. Av den anledningen kommer bristen på ett mobilt näringsämne först märkas på de äldre delarna av plantan.  

Immobila (ej rörliga) näringsämnen är inlåsta där de finns och kan ej transporterar av plantan. Till exempel om brist på zink skulle uppstå. Kommer det först visa sig i ny tillväxt. Eftersom zink är en mineral som ej kan transporteras av plantan.  

PH-värdet spelar en stor roll 

Din jord kan innehålla alla näringsämnen som plantan behöver. Men är pH-värdet fel kommer din växt inte kunna tillgodogöra sig näringen. 

Cannabisplantan trivs bäst i jord som har ett pH-värde på 6,0 och 6,5. Har din jord högre eller lägre PH-värde. Kommer dina växter att kämpa med att ta upp viktiga näringsämnen. Fenomenet/tillståndet att din planta inte kan ta till sig viktiga näringsämnen på grund av fel pH-värde. Kallas för “näringsutlåsning” (nutrient lockout).

Rutinmässiga spolningar kan förhindra att näringsutlåsning uppstår. 

Håll ett öga på dina värden med hjälp av en pH-mätare.

Odla organiskt

Att odla organiskt och ha fokus på kompostering och levande jord. Kommer hjälpa dig att hålla åkommor på grund av näringsbrist på avstånd.

Rhizosfären (området för rötterna) är full med liv. Här finns ett komplext nätverk av mikroorganismer som på ett synergieffektivt sätt jobbar med rötterna på cannabisplantan. Jorden behöver en optimal balans av bakterier och svampar för att klara av att bryta ner organiskt material och frigöra näringsämnen för växten att absorbera.

Att odla organiskt och ha fokus på kompost och levande jord. kommer ge dina plantor ett långsiktigt skydd för att förhindra näringsbrist. Att ha en rik biologisk mångfald inom rhizosfären kommer hjälpa dig att få större och mer kvalitativa skördar. 

Men cannabisodlare kan också vidta mer direkta åtgärder som ger resultat på kort sikt. Bladbesprutning kan enkelt utföras om plantan saknar vissa näringsämnen. Metoden bladbesprutning kringgår rötterna och absorberas direkt av bladen. 

Hur du förhindrar och behandlar näringsbrist!

Nedan följer en lista över brister som kan uppstå för viktiga näringsämnen. Hur du kan förhindra dessa brister samt hur du rättar till dem.

KVÄVE

Är en mobilt makronäringsämne. Kväve spelar en viktig roll i fotosyntesen och bildandet av vitala växtproteiner. Kvävebrist kan resultera i gulning av äldre blad. Att äldre löv lossnar, missfärgning av hela växten och mindre skörd.

Hur du förebygger kvävebrist 

 • Håll pH-värdet inom ett optimalt intervall på 6,0 – 6,5
 • Börja med en näringsrik krukväxtblandning
 • Börja kompostera för att säkerställa att du alltid har näringsrik
  kompost till handa
 • Mycorrhizae är bakterier som producerar kväve. Lägg dem i din jord för att öka kväve nivåerna

Hur du fixar kvävebrist

 • Majoriteten av organiska gödningsmedel innehåller tillräckligt med kväve för att lösa problemet med kvävebrist: Prova “vanligt” gödsel som du kan köpa i vilken blomsterhandel som helst
 • Justera pH-värdet därefter
 • Applicera kompostvatten. Spreja kompostvatten direkt på plantan med en blomspruta för att verka direkt. Kompostvatten är färdig kompost som du har låtit ligga i ett glas med vatten tills vattnet tar färg (som att laga te). Separera vattnet och du har kompostvatten. på engelska kallas kompostvatten för “compost tea” 
 • Öka mängden kväve i din kompost med hjälp av köksrester, färska beskärningar från gräs och andra organiska växter och grönsaker

FOSFOR

Fosfor fungerar också som ett makronäringsämne för cannabisväxten. Eftersom fosfor är ett mobilt näringsämne kan plantan själv distribuera ämnet till de delar av plantan som har brist på fosfor. Fosfor spelar en viktig roll i fotosyntesen och proteinsyntesen (den process i cellen som tillverkar proteiner). Fosfor är dessutom en avgörande faktor av växtens DNA. Fosforbrist kan manifestera sig genom  att  plantan får röd /lila stjälkar, bruna fläckar på bladen och torra löv.

Hur du förebygger fosforbrist 

 • Använd jord som har en hög andel av organiskt material
 • Öka förutsättningarna för snabb upptagning av fosfor genom att använda väl luftad jord (ha mycket perlit i din jord, ca 25% – 30%)
 • Använd mykorrhiza svamp i jorden för att förbättra fosforupptag. Dessa mikrober hjälper till att vända olösliga fosfater till tillgängliga molekyler för plantan
 •  Lägg mer gödsel i komposten

Hur du fixar fosforbrist 

 • Höj pH-värdet. Så att det ligger i de övre delen av intervallet 6 till 6,5. Försök ligga på 6.5 eller strax över då kommer din planta ha lättare att ta upp fosforn
 • Lägg i maskar och fiskmjöl i jorden
 • Lägg i organiskt gödsel som har ett högt värde av fosfor
 • Du kanske övervattnar. Vattna enbart när de övre 3 cm av jorden är torr
 • Flytta dina växter till en varmare plats, Växter har svårare att ta upp fosfor i temperaturer under 15°C

KALIUM

Kalium är det tredje och sista makronäringsmedlet. Det hjälper till att reglera CO₂-upptag och hjälper till med fotosyntesprocessen. Detta mobila (rörliga) näringsämne hjälper också till att producera ATP (ATP/adenosintrifosfat  spelar en viktig roll i cellernas energihantering ). Vid kaliumbrist kan spetsen och kanterna på bladen bli bruna, gulaktiga, ihoprullade samt att de sträcker på sig.  

Hur du förebygger kaliumbrist

 • Var försiktig när du använder gödsel. Att mata sin växt för ofta bygger upp salthalterna i ditt medium och förhindrar upptag av kalium
 • Förstärk din kompost med vedaska och kelp (sjögräs)
 • Övervattna inte 

Hur du fixar kaliumbrist

 • Spola mediet (flusha)
 • Mät och justera pH-värdet för att eventuellt låsa upp en  näringssutlåsning
 • Lägg till kycklinggödsel i jorden/medium.
 • Mixa sjögräs och vatten och spruta dina plantor med “sjögräsvatten”

KALCIUM

Kalcium är ett kritiskt näringsämne för plantans hälsa. Detta mobila (rörliga) mikronäringsämne hjälper växtens cellväggar att hålla ihop. Kalciumbrist kommer först och främst påverka toppen av plantan negativt. Totspetsar och unga löv bildas felaktigt och blir skeva .

Hur du förebygger kalciumbrist 

 • Lägg till kal/trädgårdskalk till det medium (kokosfiber, jord etc.)
 • Ett pH-värde på 6,2 är optimalt  för kalciumupptag
 • Ha mycket äggskal i din organiska kompost
 • Ha en maskfarm. Maskavföring ger massor av näringsämnen, inklusive kalcium

Hur du fixar kalciumbrist

 • Lägg i kalciumtillskott 
 • Öka eller sänk pH-värdet till 6,2.
 • Tillsätt en tesked blötlagd kalk till 4 liter vatten och använd vattenlösningen till att vattna dina växter

SVAVEL

Även om svavel krävs i mycket små mängder. Bidrar detta viktiga immobila (ej rörligt) näringsämne till att bilda vitala enzymer och proteiner. Svavelbrist kommer att leda till gulning av ny tillväxt och missfärgning på undersidan av bladen.

Hur du förebygger svavelbrist

 • Förstärk din kompost med gödsel
 • Svampar och bakterier är viktiga för att plantan ska kunna ta till sig svavel. Testa att tillsätt lite  mykorrhizaom om du odlar i krukor

Hur du fixar svavelbrist

 • Epsomsalter är rika på svavel. Tillsätt 1-2 teskedar epsomsalt till cirka 4 liter vatten. Ge dina plantor detta tillskott tills symtomen försvinner
 • Justera pH till det optimala intervallet om det behövs.(6,0 – 6,5)

MAGNESIUM

Utan detta rörliga mikronäringsämne skulle fotosyntesen inte vara möjlig. Mineralet ligger i hjärtat av klorofyllmolekylen och gör det möjligt för plantan att absorbera ljus. Magnesiumbrist kommer att leda till att plantans lägre tillväxt kommer se sliten och tagen ut. Bladen blir gula, torkar ut och så småningom bli de bruna.

Hur du förebygger magnesiumbrist

 • Lägg kalk i ditt odlingsmedium 
 • Använd kompost som är rik på gödsel
 • Håll optimal pH-balans (6,0 – .6,5)

Hur du fixar magnesiumbrist 

 • Spola mediet med vatten som har ett ph-värde på 6,0 om pH-värdet är ur balans  
 • Tillsätt 1–2 teskedar Epsomsalt i cirka 4 liter vatten och ge som tillskott tills symtomen försvinner

JÄRN

Järn spelar en viktig roll i plantans klorofyllbildning. Järn utgör också en del av flera olika enzymer och viktiga pigment. Sammantaget hjälper detta mobila (rörliga) mikronäringsämne växten att genomföra metaboliska och energi skapande processer. Om din växt lider av järnbrist kommer du att märka att ny och ung tillväxt överst på plantan blir ljusgul.

Hur du förebygger järnbrist 

Hjälp dina växter att absorbera det befintliga järnet som finns i ditt medium genom att lägga till mycorrhiza. Dessa organismer hjälper till att transportera järnet in i rotsystemet och till andra delar av plantan

 • Testa jordens pH-värde för att utesluta näringsutlåsning
 • Lägg till gödsel, matrester och tång/sjögräs i din kompost

Hur du fixar järnbrist

 • Optimera ditt pH-värde 6,0 – 6,5
 • Spola ur ditt medium och tillsätt järntillskott därefter
 • Använd en liten mängd kvävegödsel för att sänka pH-värdet för att göra järnet mer tillgängligt för plantan

MANGAN

Mangan får inte mycket uppmärksamhet i cannabisodlingsvärlden. Detta mobila (rörliga) mikronäringsämne spelar dock en grundläggande roll i fysiologin för plantan. Det hjälper till med fotosyntesen, andningen, kväveassimileringen, förlängning av rotcellerna och skyddar rötter från skadliga och dåliga mikrober.

Manganbristt visar sig som en ljusgrön missfärgning nära basen för ny tillväxt. Denna missfärgning sträcker sig så småningom ut till spetsarna på bladen, och bruna fläckar börjar också dyka upp.

Hur du förebygger manganbrist

 • Obalanserat pH-värde är ofta den underliggande orsaken till manganbrist. Mät ditt jord-pH-värde ofta och håll det inom det optimala intervallet för att säkerställa att dina växter får tillgång till mangan
 • Upprätthåll en manganrik kompost genom att lägga till ananas, tomater, tranbär och morötter

Hur du fixar manganbrist

 • Spola ditt medium
 • Ta bort alla växtdelar som har blivit påverkade
  och som inte kommer att återhämta sig
 • Spreja överdelen av dina plantor med avsilat sjögräsvatten (sjögräs som legat i vatten) 

BOR

Boron arbetar tillsammans med kalcium för att ge styrka till växtens cellväggar och hjälpa till med celldelningen. Odlare tycker vanligtvis om boron eftersom det hjälper till vid pollineringsprocessen. Brist på bor kommer att leda till symptom som brist på styvheten hos plantans blad och stjälkar (turgor), minskad fertilitet, dålig vegetativ tillväxt och avstannad meristem (delar av växten där celldelning sker). 

Ny tillväxt kommer bli snedvriden, sockerblad (små bladen inne i blomman med kristaller) kommer att vika, och bladen kommer att visa upp en gulbrun färgning.

Hur du förebygger borbrist

 • Låt inte dina  växter torka ut för ofta
 • Undvik näringsutlåsning genom att INTE ge för mycket näring
 • Låt inte luftfuktighetsnivån sjunka under 25%.
 • Använd jord som är lätt dränerad, luftig jord
 • Tillsätt generösa mängder äpplen, bananer, broccoli och kikärter i din komposthög

Hur du fixar borbrist

 • Spola mediet (flusha)  och sträva efter att ha ett optimalt pH-värde (6,0 – 6,5)
 • Blanda en tesked borsyra i 4 l vatten och ge de växter som drabbats av borbrist

MOLYBDEN

Ett mindre känt näringsämne. Molybden hjälper till att bilda två viktiga enzymer som omvandlar nitrat till nitrit. Och därefter till ammoniak. Växter använder ammoniak för att tillverka aminosyror. Som så småningom blir proteiner. Om dina växter blir bristfälliga i molybden kommer de att visa röda och rosa missfärgning i utkanten av ny tillväxt. Bladen blir också gula och fläckiga. Tack och lov är molybdenbrist ganska sällsynt.

Hur du förebygger molybden

 • Håll pH-värdet mellan 6,0–6,5.
 • När du börjar med din kompost se till att det är en levande kompost av hög kvalité 
 • Lägg i enstaka bönor, ärter, sädesslag och råa nötter i din kompost

Hur du fixar molybden

 • Spola ur ditt medium (flusha) och justera ditt  pH-värde
 • Spraya påverkade växtdelar med sjögräsvatten (avsilat vatten med sjögräs) med en blomspruta
 • Spreja dina plantor med kompostvatten (avsilat vatten som legat ihop med din kompost) 

ZINK

Växter behöver inte mycket zink alls. Men sjukdomar kommer uppstå om dina plantor inte får i sig zink. Zink bildar delar av proteinerna i plantan. Samt membran och tillväxthormon. Detta rörliga mikronäringsämne reglerar också enzymfunktionen och stabiliserar DNA och RNA. Vad händer när zink försvinner? Bristsymtom uppenbarar sig i långsamt i ny tillväxt. Avståndet mellan förgreningarna minskar och bladen kommer se  rynkiga och gula ut. Så småningom kommer nya blad att bli gula och få rostfärgade bladspetsar.

Hur du förebygger zinkbrist

 • Ett överdrivet alkaliskt pH-värde  orsakar de flesta fall av zinkbrister. Håll ett optimalt pH-värde  6,0 – 6,5
 • Öka zinknivåerna i komposten med pumpa och squash
 • Bra mikrober spelar en stor roll i zinkupptagning – lägg i svampar som tex. mykorrhiza till dina plantors medium

Hur du fixar zinkbrist

 • Optimera ditt pH-värde
 • Sluta övervattna 
 • Spreja på sjögräsvatten för att snabbt boosta zinknivåerna
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *