Publicerad den Lämna en kommentar

Vecka-för-vecka guide för hur du odlar med autofrön!

Med autofrön kan du få fantastiska resultat på kort tid. Många av autoplantorna växer från frö till skörd på enbart  8 veckor. 

De flesta autoplantor kan går från frön till färdiga att skördas på 8 till 10 veckor. Men det finns också varianter som tar upp till 12 veckor. 

Många odlare väljer att odla med autofrön på grund av att de växer snabbt och för att det är enklare att odla.

Autoplantor står dessutom emot sjukdomar och skadedjur bättre än “vanliga” plantor.

Som namnet antyder kräver autoplantor inte en förändring i ljuscykeln för att blomma.

Många odlare som odlar med autoplantor väljer att ha på sina lampor 18 tim under hela odlingscykeln. Medan andra odlare väljer att hålla sina lampor tända dygnet runt i hopp om att maximera fotosyntesen och tillväxthastigheten, men detta kan bli ganska dyrt.

På grund av att autoplantor har kort tid från frö till skörd. Kan du som odlar utomhus ha flera skördar under en odlingssäsong. 

När det gäller pH-värde trivs även autoplantor bäst med ett pH-värde mellan 6,0 och 6.5.

Här följer en vecka-för-vecka-odlingsguide för dig som har tänkt odla med autofrön 

 Vecka 1: Få dina frö att gro

Att få ditt frö att börja gro tar vanligtvis 1 till 3 dagar. Under denna period kommer dina frön att aktiveras (frön aktiveras när de kommer i kontakt med fukt) och skicka ut rötter nedåt och ett skott uppåt upp över ytan. 

Göra en liten grop i din jordmix. Så ditt frö direkt i jorden (ca 0,5 cm djupt). Täck försiktigt fröet med jord. 

Du kommer se en planta dyka upp inom de närmaste dagarna. 

Inomhusmiljön spelar en nyckelroll för att ett frö ska gro optimalt. Sikta in dig på att hålla följande parametrar:

 • 70 – 90% relativ fuktighet (RH). Finns billiga fuktmätare att köpa
 • 22 – 25°C

VECKA 2: Ge ordentligt med ljus 

Se nu till att din planta får ordentligt med ljus utan att du bränner den. precis under lampan kan det bli väldigt varmt. Särskilt om du odlar med en HPS-lampa.

VECKA 3: Vegetativa fasen

Nu handlar det bara om att du inte ska stressa dina plantor och håll perfekta förhållanden när det kommer till dess innemiljö. 

Försök håll följande parametrar:

 • 50 % relativ luftfuktighet
 • 20 °C rumstemperatur 

Omplacera lampan så att den hänger ca 1 meter från toppen. Detta kommer bädda för en optimal fotosyntesprocess utan att riskera att utsätta plantan för ljusstress

Din planta kommer att vara cirka 15 cm hög vid denna tidpunkt. 

VECKA 4: Slutet på den vegetativa fasen 

Under vecka 4 närmar sig plantan blomningsfasen.

Försök håll följande parametrar:

 • 45% relativfuktighet (RH)
 • 20 ° C lufttemperatur
 • Ljus 70 cm från taket

Vecka 5: Blomfasen inleds 

Under vecka 5 kommer du att märka att plantorna börjar blomma. Du kommer se små vita “hår” tränga sig ut ur blomman.

Denna vecka ska du fortsätta reglera inomhusmiljön och justera ljuset. Dina plantor kommer vara ca 30 cm vid det här laget. 

Försök håll följande parametrar:

 • 45% relativ fuktighet 
 • 23 ° C lufttemperatur
 • Lampan ca 65 cm från toppen på blomman 

Om du har ledlampa med olika inställningar. Ändra din LED-lampa från blått till rött. 

Att ändra sin LED-lampa från blått till rött. Uppmuntrar plantans byggprocess och hjälper plantan att växa och bli större under första fasen av blomperioden. 

Dina växter kommer vilja ha extra boost av näring under blomningen.Ge dem lite extra fosfor, kalium och magnesium. De har mindre behov av kväve under blomperioden. 

OBS: Men var försiktig så att du inte utsätter dina plantor för övernäring.

Vecka 6: Saker och ting börjar LUKTA

Nu står dina plantor i full blom. Nu ska du försöka få ner fuktigheten i ditt odlingsutrymme en aning. 

Försök håll följande parametrar:

 • 40% relativ luftfuktighet (RH
 • 24 ° C lufttemperatur
 • Lampan 45 cm från toppen av plantan

Vecka 7: Rutinmässiga kontroller är nyckeln

Temat för vecka 7 är underhållning och kontroll. Lägg din tid på att hålla ditt växtutrymme i balans. Var extra försiktig med att luftfuktigheten inte blir för hög. För hög luftfuktighet kan orsaka mögel på dina plantor.

Kontrollera rutinmässigt dina plantor för skadedjur och insekter som tex. thrips och/eller spider mites.

Kolla även bladen efter tecken på näringsbrist.

Om dina blad visar tecken på näringsbrist. Beror det troligtvis på problem med pH-värdet. 

Försök håll följande parametrar:

 • 40% RH
 • 24 ° C lufttemperatur
 • Ljus 45 cm från taket

Vecka 8: Spola (flusha)

Dina blommor ser nu feta och härliga ut. De flesta autoplantor är redo för skörd nu. Om din autoplanta ej har blommat klart. Låtsas som du är i vecka 7 och fortsätt som planerat. 

Försök håll följande parametrar:

 • 40% RH
 • 25 ° C lufttemperatur
 • Lampa 45 cm från toppen av blomman

I början av vecka 8 vill du börja spola dina blommor. Först och främst sluta ge dina plantor näring. Spola dina plantor genom att ge dem överdrivet med vatten så att vattnet får rinna igenom jorden ordentligt. Upprepa denna process flera gånger under de kommande två veckorna. Spolning tar bort överskott av näringsämnen och ger dina blommor en lenare och friskare smak.

Vecka 9: Närmar oss målet

Nu är det nästan dags för skörd och du kommer bli belönad för ditt “hårda” arbete. 

Men dina plantor är inte riktigt i mål än.

 Försök håll följande parametrar:

 • 40% RH
 • 25 ° C lufttemperatur
 • Lampan 45 cm från toppen av blomman

Du kommer också att märka att de stora bladen börjar missfärgas och till falla av. Var inte rädd! Detta betyder att du har lyckats med din spolning och att det börjar närma sig skörd

Vecka 10: Skörd! 

Autoplantor är redo att skördas vecka 10. Du vet att dina buds är redo att skördas när majoriteten (70%) är trichomerna är mjölkiga i färgen och har fått en rödaktig / brun nyans.

Att skörda sina cannabisplantor är något av det mest tillfredsställande ögonblicken som finns i livet. 

Tack för att du tittar, gillar, delar och kommenterar 

Denna artikel är producerat av:

Lena Svensson för Green Movement

202-05-21

Publicerad den Lämna en kommentar

Hur du förhindrar och fixar näringsbrist som cannabisodlare!

Cannabisväxten kräver en varierad och hälsosam kost för att du ska kunna få största möjliga skörd. 

Använd denna guiden för att förhindra näringsbrist och för att fixa det ifall det skulle uppstå. 

Cannabisplantan behöver rätt mängd näringsämnen för att utföra viktiga fysiologiska funktioner. Om dina plantor saknar något. Kommer plantans tillväxt att saktas ner och avkastningen kommer påverkas negativt.

Lyckligtvis är cannabisplantan relativt duktig på att visa vad det är som är fel. 

Om dina plantor skulle råka ut för näringsbrist. Kan du för det mesta se att någonting är fel som tex missfärgningar, bladen hänger, ser vissen ut etc. 

Innan vi går igenom hur du hanterar de problem som kan uppstå vid näringsbrist. Ska du lära dig att skilja på makronäringsämnen och mikronäringsämnen

Makronäringsämnen Vs Mikronäringsämnen

Makronäringsämnen är mineraler som cannabisplantan kräver i stora mängder. 

Makronäringsämnen är:

 • kväve
 • fosfor
 • kalium

Mikronäringsämnen är mineraler och ämnen som krävs i mindre mängder. Men de är lika viktiga för plantans hälsa. 

Mikronäringsämnen är:

 • järn
 • zink
 • svavel
 • bor 
 • och övriga ämnen

Skillnaden mellan mobila och immobila näringsämnen

Att förstå skillnaden mellan mobila och immobila (orörliga) näringsämnen kan hjälpa dig att ställa rätt diagnos på sina plantor. 

Mobila näringsämnen är mineraler som kan transporteras till växtens alla hörn och till de områden som behöver det mest. 

Till exempel kan fosfor som har byggt upp i äldre blad transporteras ut till nyare blad med brist på fosfor. Av den anledningen kommer bristen på ett mobilt näringsämne först märkas på de äldre delarna av plantan.  

Immobila (ej rörliga) näringsämnen är inlåsta där de finns och kan ej transporterar av plantan. Till exempel om brist på zink skulle uppstå. Kommer det först visa sig i ny tillväxt. Eftersom zink är en mineral som ej kan transporteras av plantan.  

PH-värdet spelar en stor roll 

Din jord kan innehålla alla näringsämnen som plantan behöver. Men är pH-värdet fel kommer din växt inte kunna tillgodogöra sig näringen. 

Cannabisplantan trivs bäst i jord som har ett pH-värde på 6,0 och 6,5. Har din jord högre eller lägre PH-värde. Kommer dina växter att kämpa med att ta upp viktiga näringsämnen. Fenomenet/tillståndet att din planta inte kan ta till sig viktiga näringsämnen på grund av fel pH-värde. Kallas för “näringsutlåsning” (nutrient lockout).

Rutinmässiga spolningar kan förhindra att näringsutlåsning uppstår. 

Håll ett öga på dina värden med hjälp av en pH-mätare.

Odla organiskt

Att odla organiskt och ha fokus på kompostering och levande jord. Kommer hjälpa dig att hålla åkommor på grund av näringsbrist på avstånd.

Rhizosfären (området för rötterna) är full med liv. Här finns ett komplext nätverk av mikroorganismer som på ett synergieffektivt sätt jobbar med rötterna på cannabisplantan. Jorden behöver en optimal balans av bakterier och svampar för att klara av att bryta ner organiskt material och frigöra näringsämnen för växten att absorbera.

Att odla organiskt och ha fokus på kompost och levande jord. kommer ge dina plantor ett långsiktigt skydd för att förhindra näringsbrist. Att ha en rik biologisk mångfald inom rhizosfären kommer hjälpa dig att få större och mer kvalitativa skördar. 

Men cannabisodlare kan också vidta mer direkta åtgärder som ger resultat på kort sikt. Bladbesprutning kan enkelt utföras om plantan saknar vissa näringsämnen. Metoden bladbesprutning kringgår rötterna och absorberas direkt av bladen. 

Hur du förhindrar och behandlar näringsbrist!

Nedan följer en lista över brister som kan uppstå för viktiga näringsämnen. Hur du kan förhindra dessa brister samt hur du rättar till dem.

KVÄVE

Är en mobilt makronäringsämne. Kväve spelar en viktig roll i fotosyntesen och bildandet av vitala växtproteiner. Kvävebrist kan resultera i gulning av äldre blad. Att äldre löv lossnar, missfärgning av hela växten och mindre skörd.

Hur du förebygger kvävebrist 

 • Håll pH-värdet inom ett optimalt intervall på 6,0 – 6,5
 • Börja med en näringsrik krukväxtblandning
 • Börja kompostera för att säkerställa att du alltid har näringsrik
  kompost till handa
 • Mycorrhizae är bakterier som producerar kväve. Lägg dem i din jord för att öka kväve nivåerna

Hur du fixar kvävebrist

 • Majoriteten av organiska gödningsmedel innehåller tillräckligt med kväve för att lösa problemet med kvävebrist: Prova “vanligt” gödsel som du kan köpa i vilken blomsterhandel som helst
 • Justera pH-värdet därefter
 • Applicera kompostvatten. Spreja kompostvatten direkt på plantan med en blomspruta för att verka direkt. Kompostvatten är färdig kompost som du har låtit ligga i ett glas med vatten tills vattnet tar färg (som att laga te). Separera vattnet och du har kompostvatten. på engelska kallas kompostvatten för “compost tea” 
 • Öka mängden kväve i din kompost med hjälp av köksrester, färska beskärningar från gräs och andra organiska växter och grönsaker

FOSFOR

Fosfor fungerar också som ett makronäringsämne för cannabisväxten. Eftersom fosfor är ett mobilt näringsämne kan plantan själv distribuera ämnet till de delar av plantan som har brist på fosfor. Fosfor spelar en viktig roll i fotosyntesen och proteinsyntesen (den process i cellen som tillverkar proteiner). Fosfor är dessutom en avgörande faktor av växtens DNA. Fosforbrist kan manifestera sig genom  att  plantan får röd /lila stjälkar, bruna fläckar på bladen och torra löv.

Hur du förebygger fosforbrist 

 • Använd jord som har en hög andel av organiskt material
 • Öka förutsättningarna för snabb upptagning av fosfor genom att använda väl luftad jord (ha mycket perlit i din jord, ca 25% – 30%)
 • Använd mykorrhiza svamp i jorden för att förbättra fosforupptag. Dessa mikrober hjälper till att vända olösliga fosfater till tillgängliga molekyler för plantan
 •  Lägg mer gödsel i komposten

Hur du fixar fosforbrist 

 • Höj pH-värdet. Så att det ligger i de övre delen av intervallet 6 till 6,5. Försök ligga på 6.5 eller strax över då kommer din planta ha lättare att ta upp fosforn
 • Lägg i maskar och fiskmjöl i jorden
 • Lägg i organiskt gödsel som har ett högt värde av fosfor
 • Du kanske övervattnar. Vattna enbart när de övre 3 cm av jorden är torr
 • Flytta dina växter till en varmare plats, Växter har svårare att ta upp fosfor i temperaturer under 15°C

KALIUM

Kalium är det tredje och sista makronäringsmedlet. Det hjälper till att reglera CO₂-upptag och hjälper till med fotosyntesprocessen. Detta mobila (rörliga) näringsämne hjälper också till att producera ATP (ATP/adenosintrifosfat  spelar en viktig roll i cellernas energihantering ). Vid kaliumbrist kan spetsen och kanterna på bladen bli bruna, gulaktiga, ihoprullade samt att de sträcker på sig.  

Hur du förebygger kaliumbrist

 • Var försiktig när du använder gödsel. Att mata sin växt för ofta bygger upp salthalterna i ditt medium och förhindrar upptag av kalium
 • Förstärk din kompost med vedaska och kelp (sjögräs)
 • Övervattna inte 

Hur du fixar kaliumbrist

 • Spola mediet (flusha)
 • Mät och justera pH-värdet för att eventuellt låsa upp en  näringssutlåsning
 • Lägg till kycklinggödsel i jorden/medium.
 • Mixa sjögräs och vatten och spruta dina plantor med “sjögräsvatten”

KALCIUM

Kalcium är ett kritiskt näringsämne för plantans hälsa. Detta mobila (rörliga) mikronäringsämne hjälper växtens cellväggar att hålla ihop. Kalciumbrist kommer först och främst påverka toppen av plantan negativt. Totspetsar och unga löv bildas felaktigt och blir skeva .

Hur du förebygger kalciumbrist 

 • Lägg till kal/trädgårdskalk till det medium (kokosfiber, jord etc.)
 • Ett pH-värde på 6,2 är optimalt  för kalciumupptag
 • Ha mycket äggskal i din organiska kompost
 • Ha en maskfarm. Maskavföring ger massor av näringsämnen, inklusive kalcium

Hur du fixar kalciumbrist

 • Lägg i kalciumtillskott 
 • Öka eller sänk pH-värdet till 6,2.
 • Tillsätt en tesked blötlagd kalk till 4 liter vatten och använd vattenlösningen till att vattna dina växter

SVAVEL

Även om svavel krävs i mycket små mängder. Bidrar detta viktiga immobila (ej rörligt) näringsämne till att bilda vitala enzymer och proteiner. Svavelbrist kommer att leda till gulning av ny tillväxt och missfärgning på undersidan av bladen.

Hur du förebygger svavelbrist

 • Förstärk din kompost med gödsel
 • Svampar och bakterier är viktiga för att plantan ska kunna ta till sig svavel. Testa att tillsätt lite  mykorrhizaom om du odlar i krukor

Hur du fixar svavelbrist

 • Epsomsalter är rika på svavel. Tillsätt 1-2 teskedar epsomsalt till cirka 4 liter vatten. Ge dina plantor detta tillskott tills symtomen försvinner
 • Justera pH till det optimala intervallet om det behövs.(6,0 – 6,5)

MAGNESIUM

Utan detta rörliga mikronäringsämne skulle fotosyntesen inte vara möjlig. Mineralet ligger i hjärtat av klorofyllmolekylen och gör det möjligt för plantan att absorbera ljus. Magnesiumbrist kommer att leda till att plantans lägre tillväxt kommer se sliten och tagen ut. Bladen blir gula, torkar ut och så småningom bli de bruna.

Hur du förebygger magnesiumbrist

 • Lägg kalk i ditt odlingsmedium 
 • Använd kompost som är rik på gödsel
 • Håll optimal pH-balans (6,0 – .6,5)

Hur du fixar magnesiumbrist 

 • Spola mediet med vatten som har ett ph-värde på 6,0 om pH-värdet är ur balans  
 • Tillsätt 1–2 teskedar Epsomsalt i cirka 4 liter vatten och ge som tillskott tills symtomen försvinner

JÄRN

Järn spelar en viktig roll i plantans klorofyllbildning. Järn utgör också en del av flera olika enzymer och viktiga pigment. Sammantaget hjälper detta mobila (rörliga) mikronäringsämne växten att genomföra metaboliska och energi skapande processer. Om din växt lider av järnbrist kommer du att märka att ny och ung tillväxt överst på plantan blir ljusgul.

Hur du förebygger järnbrist 

Hjälp dina växter att absorbera det befintliga järnet som finns i ditt medium genom att lägga till mycorrhiza. Dessa organismer hjälper till att transportera järnet in i rotsystemet och till andra delar av plantan

 • Testa jordens pH-värde för att utesluta näringsutlåsning
 • Lägg till gödsel, matrester och tång/sjögräs i din kompost

Hur du fixar järnbrist

 • Optimera ditt pH-värde 6,0 – 6,5
 • Spola ur ditt medium och tillsätt järntillskott därefter
 • Använd en liten mängd kvävegödsel för att sänka pH-värdet för att göra järnet mer tillgängligt för plantan

MANGAN

Mangan får inte mycket uppmärksamhet i cannabisodlingsvärlden. Detta mobila (rörliga) mikronäringsämne spelar dock en grundläggande roll i fysiologin för plantan. Det hjälper till med fotosyntesen, andningen, kväveassimileringen, förlängning av rotcellerna och skyddar rötter från skadliga och dåliga mikrober.

Manganbristt visar sig som en ljusgrön missfärgning nära basen för ny tillväxt. Denna missfärgning sträcker sig så småningom ut till spetsarna på bladen, och bruna fläckar börjar också dyka upp.

Hur du förebygger manganbrist

 • Obalanserat pH-värde är ofta den underliggande orsaken till manganbrist. Mät ditt jord-pH-värde ofta och håll det inom det optimala intervallet för att säkerställa att dina växter får tillgång till mangan
 • Upprätthåll en manganrik kompost genom att lägga till ananas, tomater, tranbär och morötter

Hur du fixar manganbrist

 • Spola ditt medium
 • Ta bort alla växtdelar som har blivit påverkade
  och som inte kommer att återhämta sig
 • Spreja överdelen av dina plantor med avsilat sjögräsvatten (sjögräs som legat i vatten) 

BOR

Boron arbetar tillsammans med kalcium för att ge styrka till växtens cellväggar och hjälpa till med celldelningen. Odlare tycker vanligtvis om boron eftersom det hjälper till vid pollineringsprocessen. Brist på bor kommer att leda till symptom som brist på styvheten hos plantans blad och stjälkar (turgor), minskad fertilitet, dålig vegetativ tillväxt och avstannad meristem (delar av växten där celldelning sker). 

Ny tillväxt kommer bli snedvriden, sockerblad (små bladen inne i blomman med kristaller) kommer att vika, och bladen kommer att visa upp en gulbrun färgning.

Hur du förebygger borbrist

 • Låt inte dina  växter torka ut för ofta
 • Undvik näringsutlåsning genom att INTE ge för mycket näring
 • Låt inte luftfuktighetsnivån sjunka under 25%.
 • Använd jord som är lätt dränerad, luftig jord
 • Tillsätt generösa mängder äpplen, bananer, broccoli och kikärter i din komposthög

Hur du fixar borbrist

 • Spola mediet (flusha)  och sträva efter att ha ett optimalt pH-värde (6,0 – 6,5)
 • Blanda en tesked borsyra i 4 l vatten och ge de växter som drabbats av borbrist

MOLYBDEN

Ett mindre känt näringsämne. Molybden hjälper till att bilda två viktiga enzymer som omvandlar nitrat till nitrit. Och därefter till ammoniak. Växter använder ammoniak för att tillverka aminosyror. Som så småningom blir proteiner. Om dina växter blir bristfälliga i molybden kommer de att visa röda och rosa missfärgning i utkanten av ny tillväxt. Bladen blir också gula och fläckiga. Tack och lov är molybdenbrist ganska sällsynt.

Hur du förebygger molybden

 • Håll pH-värdet mellan 6,0–6,5.
 • När du börjar med din kompost se till att det är en levande kompost av hög kvalité 
 • Lägg i enstaka bönor, ärter, sädesslag och råa nötter i din kompost

Hur du fixar molybden

 • Spola ur ditt medium (flusha) och justera ditt  pH-värde
 • Spraya påverkade växtdelar med sjögräsvatten (avsilat vatten med sjögräs) med en blomspruta
 • Spreja dina plantor med kompostvatten (avsilat vatten som legat ihop med din kompost) 

ZINK

Växter behöver inte mycket zink alls. Men sjukdomar kommer uppstå om dina plantor inte får i sig zink. Zink bildar delar av proteinerna i plantan. Samt membran och tillväxthormon. Detta rörliga mikronäringsämne reglerar också enzymfunktionen och stabiliserar DNA och RNA. Vad händer när zink försvinner? Bristsymtom uppenbarar sig i långsamt i ny tillväxt. Avståndet mellan förgreningarna minskar och bladen kommer se  rynkiga och gula ut. Så småningom kommer nya blad att bli gula och få rostfärgade bladspetsar.

Hur du förebygger zinkbrist

 • Ett överdrivet alkaliskt pH-värde  orsakar de flesta fall av zinkbrister. Håll ett optimalt pH-värde  6,0 – 6,5
 • Öka zinknivåerna i komposten med pumpa och squash
 • Bra mikrober spelar en stor roll i zinkupptagning – lägg i svampar som tex. mykorrhiza till dina plantors medium

Hur du fixar zinkbrist

 • Optimera ditt pH-värde
 • Sluta övervattna 
 • Spreja på sjögräsvatten för att snabbt boosta zinknivåerna
Publicerad den Lämna en kommentar

Cannabis & vattenkvalitet Del 1: pH-värde

Vatten av god kvalitet är en av grundpelarna för en lyckad cannabisodling.

Kunskap för hur du optimerar ditt vatten och hur du reglerar vattenkvaliteten kan hjälpa dig att din odling till nya höjder.

Vattenkvalitet är en ofta en förbisedd aspekt när det kommer till cannabisodling. Vattenkvaliteten kan vara orsaken till många olika problem. Inklusive problem som har med näring att göra.

När någonting ser fel ut med ens plantor är det vanligt att första tanken är att det är brist på näring. Då kan det vara frestande att mata sin plantor med mer näring. Men innan du tänker näringsbrist ska du testa kvaliteten på ditt vatten.

Fråga dig själv “när kollade jag vattenkvaliteten senast?”

VATTEN & CANNABIS

Allt liv på jorden är beroende av det. Vi består till mestadels av vatten. Jordens yta är mer vatten än land. Cannabisplantan består till 90% av vatten och använder vattnet på olika sätt för att leva och växa.

Vattnets uppgift är bla. att transportera näringsämnen och ge växten sin styvhet och frodighet. Vattnet spelar också en viktig roll i fotosyntesprocessen.

Under dagtid tar sig vattnet upp genom stammen och ut i bladen. Där förångas vattnet genom små hål som kallas stomata och byts därefter ut mot koldioxid. Detta kallas transpiration. Den utbytta koldioxiden används sedan i kombination med ljus för att skapa socker som fungerar som plantans mat. Denna process kallas fotosyntes.

Hur cannabis påverkas av dålig vattenkvalité?

Dålig vattenkvalite påverkar processen för fotosyntes. Om processen för fotosyntes inte fungerar optimalt kommer detta resultera i mindre skördar.

och är du som jag är kvantiteten och kvaliteten på skörden det som räknas.

Så om du odlar cannabis inomhus eller utomhus. Spelar ingen roll. Vattenkvaliteten är super viktig för optimalt resultat.

Många problem som uppstår på grund av dålig vattenkvalite ger likartade symtom som har med andra problem att göra.

Två relativt vanliga promblem som ger likartade symtom som dålig vattenkvalite kan göra är: över- eller undernäring samt värmestress. Det är enbart den mycket erfarne odlaren som kan se skillnaden på vart symtomen härstammar ifrån.

Innan du börjar leka näringsexpert.

Kolla kvalitén på vattnet!

PH
Den första faktorn du ska titta på är pH-värdet. pH påverkar en cannabisplantans förmåga att transportera näringsämnen och kolhydrater.

Symtomen på antingen för högt pH eller för lågt pH är mycket lika och kan lätt förväxlas med ett antal näringsproblem –

Så börja alltid med att kolla PH-värdet på vattnet.

Jag har personligen sett plantor med flera olika problem samtidigt. Men lösningen visade sig vara att justera vattnets PH-värde.

Cannabis trivs vid ett pH som ligger runt 6,5. Lite högre eller lite lägre är okej.

Det finns vissa Indika sorter som trivs vid ett PH-värde runt 6,2. Men har du ett PH-värde på 6,5 kan det aldrig gå fel.

Är du en dedikerad odlare ska du dessutom skölja ur (flusha) dina plantor då och då. På detta sätt kommer du förhindra större pH-fluktuationer i ditt odlingsmedium på grund av uppbyggnad av näringsämnen i ditt medium.

Medium = Jord, Rockwool, kokosfiber etc.

Att kontrollera pH-värdet är lättare än 1:an gångertabell

Köp en PH mätare och börja testa ditt vatten.

Kom bara ihåg att testa ditt avrinningsvatten, eftersom det ger en korrekt avläsning av vad dina växters rötter får i sig.

Om du hydroponics (vatten som medium), kontrollera regelbundet din vattentankar, eftersom pH-värdet lätt förändras när näringslösning nivåerna fluktuerar.

Justera pH-värdet

Att förändra pH-värdet är en delikat process som kräver fingertoppskänsla.

Här följer några old school tekniker vi gillar för att justera vattnets pH-värde:

 • pH upp – för att göra vatten mer alkaliskt, lös upp trädgårdskalk i ditt vatten. Ta det försiktgt tills du hittar den mängd per liter som funkar för dig.
 • pH ner – för att göra vatten surare, använd vitvinsvinäger.

När du väl korrigerar pH-värdet på ditt vatten. Ska du passa på att spola (flusha) ur dina plantor. Använd ditt vatten som du har justerat pH-värdet på. Att flusha sina plantor då och då är super bra. Då rensar du ditt medium från överskott av uppbyggnader av salter och näringsämnen. Detta ska du även göra två veckor innan skörd.

Utomhusodlare och inomhusodlare som odlar med jord har en fördel när det kommer till pH-värdet.

Du har en större felmarginal när du odlar i jord. Kolonierna av mikroorganismer som bildas i organiskt odlingsmaterial som jord. Fungerar som buffert och filter. Detta hjälper för det mesta till att hålla pH-värdet mellan 6,5 och 7.

Ge dina plantor massor med kärlek och kolla pH-värdet ofta

Publicerad den Lämna en kommentar

Till dig som odlar med frön, hur man hanterar plantor som sträcker på sig !

Hur hanterar du en cannabisplanta som sträcker på sig?

Cannabisplantan är programmerade för att överleva. Men har dina plantor sträckt på sig, så pass mycket att stammen på dina plantor är långa och klena. Då är detta ett problem och ett tecken på dina plantor är stressade.

Nu ska du lära dig hur du förhindrar att få plantor som sträcker på sig samt hur du behandlar dem.

“Nyfödda” plantor är extra känsliga. Så du måste hantera dem varsamt och ge dem mycket kärlek.

Frö fasen

Frön har enbart ett jobb och det är att överleva. Ett frö har allt inom sig för att den framtida plantan ska kunna börja leva.

När du har aktiverat fröet med fukt och mörker. Kommer det att trigga en process i fröet som kallas groddning. Fröet öppnar upp sig och börjar gro.

När ett frö väl har börjat gro kan det ej gå tillbaka till frö stadiet. Du har en chans att lyckas med att ta ett frö som gror till en levande och stark planta.

Under optimala förhållanden (fukt och mörker) kommer skalet på fröet att spricka upp och en rot kommer att sticka ut. Denna rot omedelbart på jakt efter vatten.

Efter att ditt frö har börjat gro. Kommer du strax därefter se en grodd sticka upp från jordens yta och sprida ut sina första barnblad (cotyledons). Snart kommer du även att märka den första uppsättningen av riktiga löv.

Löven har ett lika viktigt jobb som rötterna. Men bladen letar efter en annan matkälla än vatten – De letar efter ljus.

Bokstavligt talat använder sig plantan sig av ljuset för att kunna smälta näringen som den tar upp från jorden.

Vad är det som orsakar att plantan sträcker på sig onormalt mycket?

Onormal sträckning av plantans stam är ett tecken på stress. Den absolut vanligaste orsaken för att en planta stretchar på sig är att den får för lite ljus.

På samma sätt som en rot letar efter vatten. Letar sig bladen efter ljus. Toppen av plantan kommer sträcka på sig kraftigt för hitta tillräckligt med ljus.

Detta är plantans överlevnadsstrategi. Den kommer använda upp all sin energi för att sträcka på sig för att få tillräckligt med ljus. Att lämna en nyfödd planta på fönsterbrädet i skuggan kommer garanterat att trigga att plantan sträcker på sig onormalt mycket.

Detta kan verka lite förvirrande för nya inomhusodlare. Eftersom de kanske tror att de ger mer än tillräckligt med ljus till sina små babyplantor. Ge dina plantor s mycket ljus som möjligt utan att du bränner dem med för mycket värme.

Men tänk dig följande scenario:

 • Att placera en 200W metallhalogenlampa långt borta från plantan kommer att vara mindre effektiv än en att placera en 20W CFL-glödlampa bara några centimeter från plantan (se bild nedan).

Hur fixar man cannabisplantor son sträcker på sig?

Lyckligtvis har det inte skett någon större skada om situationen med sträckande plantor skulle uppstå om du hanterar det snabbt.

En del använder en pinne för att stötta upp plantan tills plantan växer sig tillräckligt stark för att kunna stå på egna ben. Denna metod fungerar men det är inte optimal.

En bättre metod är att försiktigt “skopa” upp plantan ur sitt medium (jord/perlit/kokosfiber) och plantera om den i en större kruka. På detta sätt kan du försiktigt gräva ner den klena stammen på plantan så att nästan enbart bladen sticker upp från jorden.

Med tiden kommer den nedgrävda stammen att börja producera rötter.

Nu ger du din planta (plantor) dirket ljus och inte skugga. Var bara försiktig med att inte bränna dem.

Har du en 250 watts HPS lampa måste du ha lampan så pass långt i från (15 till 30 centimeter) så att du inte bränner plantan. Generellt trivs plantan bäst i 20-30 °C. Är temperaturen högre än 30 °C. Se då till så att plantorna inte torkar ut och har tillräckligt med vatten.

Att använda LED och CFL lampor för babyplantor är att föredra.

Lågenergi Spiral E27
CFL – Lampa
growbox bench model with led G-bars 150W
Led – Lampa