Publicerad den 5 kommentarer

7 argument för att mata din hjärna med cannabis

Lite inte på rykten

Cannabis är bra för vår kropp på många sätt. Varje dag upptäcker vi fler och fler sätt, och även för vårt sinne kan cannabis göra underverk.

Vi vet redan att cannabis är bra för oss på ett själsligt plan, men gäller detta också vårt sinne eller medvetande?

Decennier av propaganda har fått oss att tro att cannabis dödar hjärnceller, att cannabisanvändning leder till motivationsbrist, och gör brukaren dum, glömsk och lat.

Efter alla dessa år håller dock sanningen nu äntligen på att träda fram i ljuset, fullt ut. Och det stannar inte vid att bilden av cannabis som en hjärndödande drog idag visat sig vara helt felaktig, utan samtida forskning visar att cannabis faktiskt är direkt välgörande för den mänskliga hjärnan.

Här får du sju argument för att skämma bort din hjärna med cannabis.

Håll till godo!

1. Cannabis främjar neurogenes

Forskning har visat att cannabinoider stimulerar tillväxten av hjärnceller, dvs. den process som kallas neurogenes.

Denna process, och då särskilt tillväxten av nya celler i hippocampus, förklarar varför cannabis är så effektivt i fråga om att behandla humörrelaterade problem, som depression, ångest och stress, vilka alla är relaterade till bristfällig neurogenes.


2. Cannabis botar Alzheimers sjukdom

Alzheimers är en förödande sjukdom, som förstör den drabbades minne, språkliga förmåga, kognition och slutledningsförmåga. Tidiga symptom innefattar lättretlighet, ångest och depression, och senare stadier kan inkludera sömnstörningar, ilskeutbrott, vanföreställningar och hallucinationer. Ironiskt nog sammanfaller många av dessa Alzheimersymptom med de skador cannabis felaktigt har beskyllts för att orsaka på den mänskliga hjärnan.

Det är fastställt att THC är en kraftig antioxodant, med neuroprotektiva egenskaper, som angriper Alzheimers direkt, genom att helt enkelt städa undan peptiden beta-amyloid, vilket är ett slags ”hjärnplack”, vars upplagring är sjukdomens primära orsak.

Cannabis är dessutom en lika effektiv medicin mot andra neurodegenerativa sjukdomar, som ALS, MS och Parkinsons sjukdom.

3. Cannabis förebygger hjärnskador

En jämförelse mellan statistik av hjärnskakningsrelaterade skador hos professionella idrottsutövare och deras cannabisbruk, visar att cannabis har förmågan att skydda hjärnan från sådana skador. Laboratoriestudier har visat att cannabis skyddar hjärnans kognitiva funktion, samt andra vitala processer, mot traumaskada, kolmonoxidförgiftning och stroke.

Forskningen visar alltså inte bara att cannabis kan hjälpa hjärnan att reparera sig själv, utan att växten även har förmågan att förebygga och skydda hjärnan från skada.

4. Cannabis botar hjärncancer

Idag erkänner till och med läkemedelsindustrin att cannabis hjälper mot cancer. Bland annat har industrin patenterat syntetiskt framställda cannabinoidbaserade preparat, avsedda att användas i kombination med kemoterapi, för att motverka illamående och aptitförlust.

Som om det inte vore nog, har cannabis även visat sig angripa själva cancertumörerna på egen hand, samtidigt som friska celler lämnas ifred. Självklart har denna dubbeleffekt en förödande effekt på hjärncancer, till förmån för den drabbade, och detta gäller för övrigt även andra former av cancer.


5. Cannabis skyddar hjärnan från alkoholskador

Cannabisplantans neuroprotektiva egenskaper har visat sig kunna reducera hjärncelldöd orsakad av alkohol, med ända upp till sextio procent. Detta innebär att det faktiskt kan vara så att cannabis är den bästa behandlingen för de förödande skador långvarig alkoholkonsumtion leder till, även om den som dricker alkohol kanske ser ner på cannabis, från sin socialt accepterade ståndpunkt

6. Cannabis och mentala funktioner

Samtidigt som överdriven konsumtion av sinnesförändrande substanser generellt kan hämma komplexa motoriska funktioner, som exempelvis förmågan att framföra ett motorfordon, visar studier att du är säkrare som förare under påverkan av cannabis, än vad du är under påverkan av alkohol, och möjligen till och med säkrare än en helt opåverkad förare.

Undersökningar utförda med magnetkamera visar ingen skillnad i hjärnfunktion mellan cannabisanvändare och kontrollpersoner, och cannabis effekter på den mänskliga hjärnan är enbart av tillfällig karaktär, även när det handlar om omfattande konsumtion över lång tid.

Cannabis har länge varit en Musa för det kreativa tänkandet hos konstnärer, musiker, författare, poeter och andra. Vetenskapen har visat att cannabisanvändare är både snabbare och mer långtgående än kontrollpersoner, och plockar dubbla poängen gentemot dessa, när det gäller att göra korrekta mentala associationer, i ordassociationstester och tester för kreativt tänkande. Dessutom var cannabisanvändarna inte bara var snabbare på att associera korrekt, utan  även på att känna igen ett ord helt utan associationer.


7. Cannabis och mental hälsa

Studie efter studie, tillsammans med allmän kunskap, har gång på gång bevisat att lyckliga människor lever längre och hälsosammare liv; de återhämtar sig snabbare från sjukdomar, och har större motståndskraft mot stress och motgångar.

Deras generellt positiva livssyn ger dem bättre sociala förmågor, och större framgång i mellanmänskliga förehavanden. Om kosttillskott, motion, meditation och vila alla är faktorer som påverkar vårt humör, borde vi kanske inkludera cannabis, inte bara som en säker medicin, och ett mer hälsosamt alternativ till alkohol och andra droger, utan även som en del av vår dagliga diet, till förmån för vårt humör och vår hälsa.

/Michael Mårtensson

(Informationen är hämtad och fritt översatt från httpss://herb.co/marijuana/news/7-ways-cannabis-great-brain)

5 reaktioner på “7 argument för att mata din hjärna med cannabis

  1. Nu hittade jag hit!

    1. Varmt välkommen! 🙂 /Michael

  2. […] har redan berättat att cannabisplantan kan motverka att hjärnan tar skada av alkohol, och dessutom har förmågan att […]

  3. […] skriver inte den svenska lagens väktare om detta? Om de nu vill komma med information om cannabis, menar […]

  4. […] alkohol dödar hjärnceller, medan cannabis skyddar hjärnan och stimulerar tillväxten av hjärnceller, […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *