Publicerad den Lämna en kommentar

1 förändring och 2 principer för en effektivare skola

Vill börja med att säga att detta inte är en attack på er som har valt att jobba som lärare. Jag är övertygad av att majoriteten av er har goda intentioner.

Men systemet är fel, och allt för ofta jättefarligt för barnen/eleverna.

Ok, låt mig utveckla varför jag tycker som jag tycker, främsta förändring jag skulle vilja se samt vilka två principer skolan borde luta sig mot (enligt mig).

Förändring: Sluta dela upp elever i klasser baserat på ålder?

Varför delar vi upp eleverna i grupper baserat på ålder?

Att ha en massa barn som alla är i samma ålder i grupp, som träffas dag ut och dag in, under flera år. Tror jag kan leda till negativa/extremma sociala betenden.

Kommer du ihåg filmen Flugornas herre? Det som hände i den filmen hade nog inte hänt om äldre tonåringar hade varit med på ön.

Each won teach one

In ide vore att kanske dela upp barnen efter intressen istället för ålder. Den yngre eleven kan lära sig av den äldre samtidigt som den äldre eleven får en känsla av att vara en förebild.

Princip 1: Läroplanen borde styras av barnens intressen samt förmågor

Att läsa, skriva och räkna (upp till enkla ekvationer, % etc) är väldigt viktigt tror jag för att kunna leva ett lyckligt liv.

Inget avancerat, men en grundläggande förmåga i dessa ämnen (läsa, skriva & räkna) tror jag är viktigt. Typ upp till 6:ans nivå räknat i dagens mått.

Om du som barn/elev gillar tex bilar. Då är det en bra ide att i ens strävan att lära sig läsa, skriva och räkna att göra någonting som samtidigt relaterar till bilar.

Tex. istället för att försöka tvinga barnet i fråga till att läsa Röda rummet med August Strindberg så kan man låta barnet/eleven läsa Honda gänget. Eller ska vi döda barnets lust för att läsa i vår strävan att lära barnet att läsa?

Princip 2: Lär barnen bli problemlösare istället för verktygs fokuserade

Idag vet inte barnen/eleverna varför de måste kunna det som läraren vill att de ska lära sig. Skolan utbildar från fel håll. Skolan borde börja med målet i åtanke. Och lära från mål till start istället för start till mål.

Låt mig belysa vad jag menar med ett exempel.

Lille Pelle gillar bilar och vill bli en bilbyggare när han är stor. Med andra ord är Pelles varför för att gå i skolan är att han vill bli Blibyggare.

Skolan ska nu lära Pelle att bygga bilar. Pelle börjar studera bilbygge. Det första Pelle lär sig är att man bla. behöver skruvmejslar, hammare och slip för att bygga en bil. Pelle förstår att han måste lära sig om skruvmejslar, hammare och slip för att kunna lära sig att bli en bra bilbyggare. Pelle börjar med iver och med stor entusiasm att studera skruvmejslar, hammare och slip. Det Pelle gör i detta exempel är att lära sig från Mål till Start.

Idag gör skolan tvärtom. Idag lär skolan ut från Start till Mål. De ger inte barnet/eleven någon kontext till varför de ska lära sig det som läraren försöker lära ut.

Låt mig belysa vad jag menar med ett exempel när jag säger att skolan lär ut från Start till Mål.

Pelle går i en skola med en fast läroplan som Pelle måste rätta sig efter. Idag ska Pelle lära sig om skruvmejslar, hammare och slipar. Pelle förstår inte varför han måste läras sig om skruvmejslar, hammare och slipar? Peller tycker det är rena döden att sitta och försöka lära sig om skruvmejslar, hammare och slipar.

När Pelle frågar läraren varför han måste kunna någonting om skruvmejslar, hammare och slipar så kan kan inte läraren svara på det?

Istället för att skolan ska fokusera på verktygen (skruvmejslar, hammare och slip) ska de fokusera på målet istället.

Alla barn behöver inte lära sig om skruvmejslar, hammare och slipar. Eftersom inte alla barn vill bli bilbyggare som Pelle vill.

Vi är alla olika och gillar olika saker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *